top of page

איברי ההגייה - איך צלילים וקולות הופכים למילים? 

Support Group

מהם איברי ההגייה?

איברי ההגייה הם האיברים המאפשרים לנו להפוך קולות וצלילים לשפה המכילה מילים. איברים אלו כוללים את קירות הלוע, הלשון, החיך הקשה, החיך הרך, השפתיים והשיניים. מנחים שונים של איברים אלו משנים את הזרימה של גלי הקול בדרכי האויר ומייצרים את ההברות השונות כגון a,e,i,o,u  וגם את העיצורים השונים. ההבדל בין הברות לעיצורים הוא בזרימת האויר - בהברות זרימת האויר המשכית ולא קטועה, בעוד שבעת הגיית עיצורים זרימת האויר נקטעת או מואטת משמעותית בנקודה מסוימת לאורך נתיב האויר. אנו מחלקים את העיצורים לפי הנקודה שבה זרימת האויר נקטעת, לפי האופן שבו זרימת האויר נקטעת ובין מידת הקוליות של העיצור. 

שינויים במבנה או בתפקוד של אחד או יותר מאיברי ההגייה ישפיעו על מובנות הדיבור ועלולים לגרום לשיבושים בהגיית עיצורים  מסויימים וכתוצאה מכך דיבור לא ברור. 

השליטה שלנו על איברי ההגייה היא מיומנות הנרכשת בהדרגה במהלך שנות החיים הראשונות. ישנם שיבושי הגייה שהם "מותרים" בינקות או בילדות המוקדמת. נהוג שעד גיל 7-8 נרכשת ההגייה הנכונה של כל העיצורים. 

הלשון היא הטוב והגרוע מכל הדברים

- איזופוס
מערכת הנשימה העליונה

מאת Gorkaazk - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25252933

מערכת הנשימה העליונה

1. חלל האף

2. שפתיים

3. שיניים

4. חיך קשה

5. חלל הפה

6. החיך הרך (הענבל)

7. לשון

8. לוע

9. קנה

10. מכסה הגרון (אפיגלוטיס)

11. אזור סגר האפיגלוטיס

12.  מיתרי הקול

13. ושט

על מנת שנוכל לדבר יש צורך בשיתוף פעולה של ארבע מערכות בגופנו

איברי ההגייה

3

THE ARTICULATOR

איברי ההגייה הם המבנים בחלל הפה והלוע אשר משמשים אותנו לעיצוב גלי הקול לכדי עיצורים ותנועות כדי שנוכל לייצר מילים. איברי ההגייה בגוף האנושי כוללים את השפתיים, לשון, שיניים, חיך רך וקשה וקירות הלוע.

איברי התהודה

4

THE RESONATOR

איברי התהודה הם חללים בגופנו אשר משמשים להגברה והעצמה של הקול באמצעות תהודה. בגוף האנושי איברי התהודה הם חלל הגרון, הלוע והפה, אך גם חללי האף והסינוסים ועצם החזה. 

האיבר הרוטט

2

THE VIBRATOR

האיבר הרוטט הוא החלק בגופנו שרוטט עקב זרימת האויר מהריאות. הרטט הפרעה גלית בזרימת האויר, וכך נוצרים גלי הקול. בגוף האנושי האיבר הרוטט הוא מיתרי הקול. 

המפוח

1

The Generator

המפוח הוא מקור האנרגיה להפקת הקול. הוא אחראי על הזרמת האויר דרך הגרון על מנת לייצר את גלי הקול. בגוף האנושי המפוח הוא הריאות ובית החזה. 

bottom of page