top of page

עצבוב מחדש של מיתר קול משותק

מיתר קול התנוונות

מה קורה לשרירים של מיתרי הקול כאשר אינם מקבלים אותות מהעצב? 

מיתרי הקול מורכבים משרירים ורצועות מצופים ברירית. 

כאשר מיתר הקול נעשה משותק, השריר המרכזי שמהווה את רוב גוף המיתר מפסיק לקבל אותות מהעצב שאחראי על הנעתו. 

השריר שמפסיק לקבל פקודות מהעצב שלו מתחיל לעבור תהליך של התנוונות שגורמת לו להפוך לדק ובעל צורה קעורה. 

Screen Shot 2020-08-18 at 21.55.31.png

ההכנה לניתוח 

יש צורך בצום של מחצות בלילה טרם הניתוח. 

בהתאם למצב הבריאותי והמלצת מרדימ/ה יש צורך בהשלמת בדיקות דם, צילום חזה וכדומה. 

ההתאוששות מהניתוח

ניתוחים אלו מבוצעים בהרדמה כללית. בדרך כלל ניתוחים אלו מבוצעים במסגרת אשפוז יום, ניתן להשתחרר הביתה בתום התאוששות של מספר שעות.

מהו עצבוב מחדש של מיתר הקול? 

על מנת לעצור את תהליך ההתנוונות של מיתר הקול המשותק, ואף להפוך את התהליך ולהחזיר את הנפח והטונוס למיתר הקול, ניתן לחבר את קצה העצב המשותק לעצב אחר בצוואר שפועל בצורה תקינה. 

החיבור בין העצבים מחדש את העברת האותות העצביים אל שרירי הגרון, ומעודד בנייה מחודשת של נפח השריר. 

עם זאת, העצבוב המחודש אינו מספיק מדויק על מנת לאפשר חידוש מלא של תנועתיות מיתר הקול המשותק. לעתים ניתן לראות תנועה מינימלית של המיתר, אך נדיר מאוד שמיתר הקול יחזור לנוע כפי שנע לפני הפציעה. 

תהליך האיחוי בין העצבים שהושקו זה לזה מתרחש באיטיות על גבי חודשים רבים, כך שאת תוצאות הניתוח מרגיש/ה המנותח/ת כשנה לאחר הניתוח. לעתים משלבים בין ניתוח עצבוב מחדש ובין מדיאליזציה זמנית של מיתר הקול כדי לגשר על התקופה שבה העצבים מתאחים אחד עם השני. 

הניתוח מבוצע בהרדמה כללית דרך חתך קטן בצוואר. 

ניתוח עצבוב מחדש של מיתר הקול יכול לסייע גם לטיפול בהפרעות בליעה שנובעות משיתוק המיתר. בנוסף, ניתן לשלב אותו עם ניתוח עצבוב מחדש של הלוע, בה מחובר קצה עצב לתוך שרירי הבליעה. קראו עוד כיצד עצבוב מחדש של הגרון והלוע מסייע לטיפול בהפרעות בליעה

יש ללחוץ על כל אחד לעמוד מידע מפורט

bottom of page