top of page

איברי התהודה - מהם וכיצד הם משפיעים על הקול? 

Opera singer

מהם איברי התהודה ומדוע צריך אותם?

אברי התהודה הם החללים בגופנו שתפקידם להגביר את עוצמת הקול שמיתרי הקול הפיקו. כאשר אנו נמצאים בחלל גדול וריק, כגון בכנסיה או דירה ריקה מתכולתה ואפילו במקלחת קולנו יישמע חזק ומהדהד הרבה יותר. תופעה זו מתבססת על הגברה של גלי הקול כאשר הם ניתזים מדפנות החלל שבו אנו נמצאים. בגופנו ישנם חללים דומים שתפקידם להגביר את קולנו באופן טבעי. 

חללים אלו הם הלוע וחלל הפה, אך גם חלל האף וגתות הפנים (הסינוסים). בזמן צינון, כשהאף סתום והסינוסים גדושים בהפרשות הקול שלנו נשמע שונה, וזאת עקב שינוי בתכונות התהודה של האף הסתום. 

גם עצם החזה, אשר מרכזה חלול ומלא במח עצמות, משמשת גוף תהודה לקול. 

תדירות שונה של קול מהדהדת בצורה מיטבית באזורים שונים בגוף. לדוגמא, צלילים נמוכים (תדירות נמוכה) יהדהדו בעיקר בלוע ובעצם החזה, בעוד שצלילים גבוהים יהדהדו בצורה מיטבית בקודקוד הגולגולת והסינוסים הפרונטליים. זמרים/ות ושחקנים/ות לומדים "לכוון" את הצליל המופק לאזור בו הצליל יהדהד באופן הרצוי. 

מה קורה כשהתהודה לא נכונה?

  1. אנפוף - נוצר כשיש ליקוי בהפרדה בין חלל האף לחלל הפה. עשוי לגרום לצרידות

  2. קול חנוק - כשתהודה נעשית בחלל הלוע במקום חלל הפה

  3. עמימות - כשצורת מפתח הפה אינה נכונה

שיטות שונות לשליטה על תהודה: 

http://www.voiceteacher.com/damaging.html

על מנת שנוכל לדבר יש צורך בשיתוף פעולה של ארבע מערכות בגופנו

ניתן ללחוץ על כל אחד לקריאה נוספת

4

THE RESONATOR

איברי התהודה הם חללים בגופנו אשר משמשים להגברה והעצמה של הקול באמצעות תהודה. איברי התהודה הם חלל הגרון, הלוע והפה, אך גם חללי האף והסינוסים ועצם החזה. 

3

THE ARTICULATOR

איברי ההגייה

איברי ההגייה הם המבנים בחלל הפה והלוע אשר משמשים אותנו לעיצוב גלי הקול לכדי עיצורים ותנועות ליצור מילים. איברי ההגייה כוללים את השפתיים, לשון, שיניים, חיך רך וקשה וקירות הלוע.

2

THE VIBRATOR

האיבר הרוטט הוא החלק בגופנו שרוטט עקב זרימת האויר מהריאות. הרטט הפרעה גלית בזרימת האויר, וכך נוצרים גלי הקול. בגוף האנושי האיבר הרוטט הוא מיתרי הקול. 

1

The Generator

המפוח הוא מקור האנרגיה להפקת הקול. הוא אחראי על הזרמת האויר דרך הגרון על מנת לייצר את גלי הקול. בגוף האנושי המפוח הוא הריאות ובית החזה.

bottom of page