top of page

ריפוי בדיבור לשיתוק מיתר קול 

Speech-Therapist

טיפולים אלו מבוצעים על ידי קלינאי/ת תקשורת ומטרתם להתגבר על שיתוק מיתר הקול באמצעים התנהגותיים תפקודיים. 

במהלך עבודת התירגול עם קלינאי/ת התקשורת נלמדות טכניקות שמחזקות את מיתר הקול הפעיל או שמצמצמות במידה מסוימת את הפער בין מיתרי הקול בזמן דיבור לדוגמא על ידי תמרונים של הראש והצוואר.

בנוסף, ניתן ללמוד שיטות לשיפור יעילות הנשימה על מנת לאפשר הפקת משפטים ארוכים יותר. 

ריפוי בדיבור

יש ללחוץ על כל אחד לעמוד מידע מפורט

bottom of page