סוגים שונים של בדיקת בליעה מקצועית

בדיקות בליעה משמשות לשתי מטרות מרכזיות. הראשונה, לסייע בתהליך האבחון של הסיבה להפרעת הבליעה. ממצאים מסויימים בבדיקות הבליעה השונות עשויים לרמז לנו על הסיבה הבסיסית לקיום בעיית הבליעה, במידה וזו עדיין לא ידועה. המטרה השניה היא הבנה מעמיקה של התהליכים שנפגעו במנגנון הבליעה, על מנת שניתן יהיה להתאים טיפול שיקומי מתאים. מחלות שונות יכולות לגרום להפרעות בליעה עקב פגיעה בשלבים שונים בתהליך הבליעה. בהתאם לתהליכים שנפגעו מותאמים תרגילי שיקום, אסטרטגיית טיפול או תמרונים מתאימים המתמקדים בשיקום התהליכים הפגועים הללו במנגנון הבליעה.  לכל בדיקה יתרונות וחסרונות. לעתים קרובות הן משלימות זו את זו ויש צורך ביותר מבדיקה אחת על מנת לאפיין את הפרעת הבליעה ולתכנן תכנית טיפולית ושיקומית מתאימה עבורה. 

מגוון הבדיקות לאבחון הפרעות במנגנון הבליעה  

הערכה קלינית
של מנגנון הבליעה
Clinical evaluation of Swallowing mechanism
Nurse And Patient

        מנומטריה

High resolution manometry with impedance testing
Hospital Corridor

videofluoroscopic Swallow Study (VFSS)

Modified Barium Swallow (MBS)

Hospital Waiting Room
בדיקה אנדוסקופית
של הבליעה 
Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)