top of page

ריפוי בדיבור להצערת הקול 

Speech-Therapist

טיפולים אלו מבוצעים על ידי קלינאי/ת תקשורת ומטרתם להתגבר על תהליך ההזדקנות של מיתרי הקול באמצעים התנהגותיים תפקודיים. 

במהלך עבודת התירגול עם קלינאי/ת התקשורת נלמדות טכניקות שמחזקות את מיתרי הקול או שמצמצמות במידה מסוימת את הפער בין מיתרי הקול בזמן דיבור ובליעה.

בנוסף, ניתן ללמוד שיטות לשיפור יעילות הנשימה על מנת לאפשר הפקת משפטים ארוכים יותר. 

ריפוי בדיבור

יש ללחוץ על כל אחד לעמוד מידע מפורט

bottom of page