top of page

טיפולים להצערת הקול

Happy Old Man

האם צריך לטפל בהזדקנות מיתרי הקול? 

הזדקנות הקול היא תהליך טבעי המתרחש אצל כל איש ואישה. אין חובה לטפל בתהליך זה. 

עם זאת, כאשר המטופל/ת מרגיש/ה שאיכות הקול שלו/ה מגבילה אותו/ה מלהגשים מטרות וחלומות, ולמעשה פוגעת באיכות החיים, ניתן להציע מספר פתרונות למצב. 

למי מתאימה הצערת קול?

הצערת קול מתאימה לכל איש ואישה שמעוניינים לשפר את ההשפעות השליליות של הזדקנות הקול שלהם על איכות חייהם. 

 טיפולים להצערת הקול

המטרה של טיפול להצערת הקול הוא לסגור את הרווח בין מיתרי הקול ולאפשר להם להיצמד בצורה הדוקה אחד לשני בזמן דיבור ובליעה. 

ישנן שתי גישות מרכזיות להשגת מטרה זו - 

1. ריפוי בדיבור שמבוצע על ידי קלינאי/ת תקשורת, שמטרתו לחזק את שרירי הגרון, לייעל את תהליך הנשימה ולמעשה להפיק את המירב מהגרון כפי שהוא.

2. עיבוי מיתרי הקול ו"הצערה" שלהם באמצעים כירורגיים. פעולה זו נקראת מדיאליזציה של מיתרי הקול, ומטרתה לעבות את מיתרי הקול, על מנת להקל עליהם להיצמד זה לזה בזמן דיבור ובליעה. ניתן לבצע מדיאליזציה של מיתרי הקול במגוון טכניקות.  

יש ללחוץ על כל אחד לעמוד מידע מפורט

bottom of page