top of page

שבועת הרופאים

WA-Corona2.jpg

מה היא שבועת הרופאים?

שבועת הרופאים היא הבסיס לאתיקה המקצועית אצל אנשי הרפואה.

גם אני נשבעתי את שבועת הרופאים עם סיום לימודי הרפואה שלי, באוניברסיטה העברית בירושלים, וזהו היה רגע מרגש ומכונן בהווייתי כרופאה, רגע המלווה אותי למשך כל הקריירה שלי והשבועה המהווה מגדלור בעשייתי הרפואית.

שבועת הרופא העברי מבוססת על שבועת הרופא הראשונה בהסטוריה והיא שבועת היפוקרטס.

אני בזמן ההתמחות בבית החולים קפלן

Hippocrates.jpg

דמותו של היפוקרטס

1920px-Papyrus_text;_fragment_of_Hippocr

העתק של השבוע על פפירוס מהמאה ה-3

מי היה היפוקרטס?

היפוקרטס נחשב לאבי הרפואה.​ הוא חי ביוון במאה ה-4 לפני הספירה, נולד באי היווני קוס ומשם עבר ליוון הקים את בית הספר הראשון בעולם לרפואה ופגש הרבה מההוגים המפורסמים של התקופה, לרבות אפלטון.

כתביו הרפואיים של היפוקרטס ותלמידיו שרדו במשך מאות שנים וכוללים אבחנת מחלות שונות, דרכי טיפול בחולים וכללים שונים של הגות רפואית. בזמן שרובם המכריע של המרפאים חשבו שמקור המחלות והבעיות הבריאותיות הוא עקב האלים או כשפים, היפוקרטס נהג בחשיבה רציונלית וכי מקור המחלות הוא בסיבות טבעיות וללא קשר לעולם העל-טבעי.

אך מעבר להישג המכובד של מיסוד מקצוע הרפואה, היפוקרטס זכה בפרסום עולמי בזכות שבועת היפוקרטס אשר שמה את החולה במרכז, מבטיחה את פרטיותו של החולה, הגשת עזרה רפואית לכל חולה וכמובן העיקרון הבסיסי ביותר והוא לא לגרום נזק לחולה.

(התרגום מתוך ויקיפדיה)

תרגום שבועת היפוקרטס

אני נשבע בשם אפולו המרפא, בשם אסקלפיוס, היגיאה ופנקיאה, וכל האלים והאלות עדי, כי אקיים את השבועה ואת האמנה דלהלן כמיטב שיפוטי ויכולתי:

להתייחס למי שלימד אותי את אומנותי כפי שאני מתייחס להורי ולחיות עמו בשיתוף, ואם הוא יהיה זקוק לכסף לחלוק עמו את כספי, ולהתייחס לילדיו כמו לאחי, ואם יחפצו, ללמד אותם את ידיעותיי בלא תשלום ובלא הבטחות שבכתב; אלמד את יסודות אומנותי לבני, לבניהם של מורי ולכל אותם תלמידים, אשר יצהירו כי הם נכונים לקיים את חוקי המקצוע, ולא לאיש זולתם.

אקבע את הדיאטה הנחוצה לחולה כמיטב כושר השיפוט שלי וכמיטב יכולתי; אשמור על החולים מאי-צדק ולעולם לא אזיק להם.

לעולם לא ארשום סם קטלני למי שביקש אותו, ולעולם לא אציע לו ליטול סם כזה. באופן דומה לעולם לא אתן לאישה תרופה שעלולה לגרום להפלה. בטוהר ובקדושה אשמור על חיי ועל אומנותי.

לא אנתח, אפילו לא כדי לסלק אבנים, אלא אשאיר זאת לאנשים שמוכשרים לכך במיוחד.

לכל בית שבו אבקר, אגיע לטובת החולה, ולא אבצע שום פשע ולא אגרום לנזק בכוונה תחילה, ובייחוד לא אקיים יחסי מין עם נשים וגברים, בין אם הם בני-חורין ובין אם הם עבדים.

כל אשר אראה או אשמע תוך כדי הטיפול ואפילו מחוץ לטיפול, ושלא נועד להפצה, אשמור לעצמי, ואתבייש לדבר על הדברים הללו עם אחרים.

אם אקיים את השבועה ולא אפר אותה, מי ייתן ואמצא הנאה בחיי ובאומנותי ואזכה בתהילה מצד כל האנשים בהווה ובעתיד; אם אפר את השבועה ובכך היא תהפוך לשבועת שקר, ייפול ההפך מזה בגורלי.

שבועת הרופא העברי

השבועה העברית חוברה ב-1952 על ידי פרופסור ליפמן היילפרין, חתן פרס ישראל ומייסד את המחלקה הנוירולוגית בבית החולים הדסה בירושלים. 

(מתוך ויקיפדיה)

נוסח שבועת הרופא העברי

פרחי הרפואה,

אתם ניצבים היום כולכם, בפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה, לעברכם בברית הרפואה.

למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם, בשום שכל וביושר לבב למען קום דור רופאים, דרוכי מעש ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי.

וזאת הברית אשר אנכי כורת אתכם היום לאמור:

  • על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.

  • ושמרתם עד מאוד חיי אדם מרחם אמו, והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים.

  • ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם זר אם נכרי, אם אזרח נקלה ואם נכבד.

  • והשכלתם להבין לנפש החולה ולשובב את רוחו בדרכי תבונות ובאהבת אנוש.

  • אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה בכור הניסיון.

  • שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם, אל תגלו סודו ואל תהלכו רכיל.

  • יחכם לבבכם גם לבריאות הרבים, להעלות ארוכה למדווי העם.

  • תנו כבוד ויקר לרבותיכם, שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה.

  • תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים.

  • היזהרו בכבוד חבריכם, כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.

 

דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם.

ועניתם כולכם אמן, אמן כן נעשה.

יהיה רצון שישגא פועלכם להאדרת מורשת הרפואה.

bottom of page