top of page

ביופסיה של מיתרי הקול

מהלך הביופסיה במיתרי הקול

ביופסיה ממיתרי הקול מבוצעת באחת משתי שיטות: 

1. תחת הרדמה כללית בחדר ניתוח בשיטת חזיון ישיר של הגרון 

2. תחת אלחוש מקומי במרפאה בעזרת חזיון בלתי ישיר של הגרון

מתי לוקחים ביופסיה של מיתרי הקול?

ישנם מגוון רחב של נגעים שעלולים להופיע על מיתרי הקול ולגרום לצרידות. חלק מאותם נגעים ניתן לאבחן על פי המראה שלהם בלבד - כגון ציסטות, יבלות או פוליפים. עם זאת, כאשר מופיע נגע על מיתרי הקול שאינו במראה אופייני לנגע שפיר או שחשוד לגידול סרטני או נגע טרום ממאיר יש צורך לדגום  את הנגע על מנת לעמוד על טיבו. 

Microscope

הכנה לביופסיה של מיתרי הקול

ההכנה לפעולה משתנה בהתאם לשיטה בה מבוצעת הביופסיה. 

ביופסיה המבוצעת בהרדמה כללית מצריכה צום של 6 שעות ובדיקת מרדים כהכנה לניתוח, כולל בדיקות דם וייתכן גם צילום חזה וא.ק.ג. 

ביופסיה המבוצעת תחת אלחוש מקומי במרפאה לא מחייבת צום או הכנה מיוחדת אחרת למעט הפסקה או שינוי של נטילת תרופות מדללות דם, בהתאם להנחיות הרופא/ה המבצע/ת את הפעולה. 

Reiki Treatment

התאוששות לאחר הפעולה

ביופסיה המבוצעת באלחוש מקומי

מיד בתום הפעולה המטופל/ת יכול/ה להשתחרר לביתו/ה. מומלץ לא לאכול ולא לשתות לפחות שעה לאחר הפעולה. 

ייתכן ויהיו מספר ימים שבהם המטופל/ת יחוו כאבים בגרון. צפויה צרידות למספר שבועות בסוף הפעולה. 

ביופסיה שבוצעה בהרדמה כללית

הפעולה לרוב מבוצעת במסגרת אשפוז יום, כלומר שניתן להשתחרר הביתה עם סיומה. לעתים נידרשת השגחה של לילה באשפוז. 

ייתכן ויהיו מספר ימים שבהם המטופל/ת יחוו כאבים בגרון. ייתכן ותהיה תחושת רדימות בלשון או שנוי בחוש הטעם במשך מספר שבועות לאחר הפעולה. 

צפויה צרידות למספר שבועות בסוף הפעולה, ולעתים לתקופה ארוכה מכך. 

Doctor and Patient

תוצאות הביופסיה

עם קבלת תוצאות הביופסיה יש להיפגש עם הרופא/ה שנטל/ה את הביופסיה על מנת לדון בתוצאות. 

בהתאם לתוצאות יומלץ המשך הטיפול או המעקב הנדרש. 

bottom of page