top of page

שאלונים לכימות הפרעות קול

שאלונים (או בשפה המקצועית Patient reported outcome measures) הם כלי שימושי שניתן להיעזר בו לאמוד כיצד המטופל/ת חווים את בעיית הקול שלהם וכמה היא חמורה בעיניהם. ישנם מספר שאלונים לכימות צרידות בשפה העברית. 

שאלון הVoice Handicap Index או בראשי תיבות VHI, הוא שאלון פופולרי לכימות של הפרעת קול. השאלון מכיל 30 שאלות. הוא פותח במקור בשפה האנגלית ותורגם ותוקף בשפה העברית בשנת 2006. 

השאלון כולל שאלות משלושה תתי תחומים - השפעת הצרידות על הפן הרגשי, התפקודי והגופני של הנבדק/ת. 

זמן מילוי השאלון הוא כ5 דקות. לשאלון יש גרסא מקוצרת שנקראת הVHI-10 (פירוט למטה). 

שאלון Voice handicap Index

Voice handicap Index

שאלון ה-Voice Handicap Index-10 או בראשי תיבות VHI-10, הוא גירסא מקוצרת של שאלון VHI (ראה/י למעלה). השאלון מכיל 10 שאלות בלבד. בשל הזמן הקצר והקלות של השימוש בו, הVHI-10 משמש לעתים קרובות ככלי סקר לאיתור הפרעות קול.  הוא פותח במקור בשפה האנגלית ותורגם ותוקף בשפה העברית בשנת 2006. 

שאלון Voice Handicap Index 10

Voice handicap Index

יש ללחוץ על כל אחד לעמוד מידע מפורט

bottom of page