top of page

ניתוחים לתיקון הפרעות בליעה

artur-tumasjan-qLzWvcQq-V8-unsplash.jpg

הרחבת היצרויות של הלוע והוושט

Endoscopic esophageal Stricture dilation

היצרויות של הוושט והלוע מופיעות בדרך כלל לאחר ניתוחים או הקרנות לצוואר. יש לאבחן את הסיבה להיצרות, לעמוד על אורכה וחומרתה.

ההכנה לניתוח

יש צורך בצום החל מחצות בלילה טרם הניתוח.
בהתאם למצב הבריאותי והמלצת מרדימ/ה יש צורך בהשלמת בדיקות דם, צילום חזה וכדומה.

ההתאוששות מהניתוח

ייתכנו כאבים ואי נוחות בגרון לאחר הניתוח. בדרך כלל ניתוחים אלו מבוצעים במסגרת של אשפוז יום וניתן להשתחרר הביתה לאחר מספר שעות התאוששות. צפויה אי נוחות בבליעה למספר ימים לאחר הפעולה.

כיצד מבוצעת הרחבת היצרות הוושט והלוע?

 את רוב ההיצרויות ניתן להרחיב באמצעות בלון או באמצעות שימוש במרחיבים סדרתיים (בוג'י). לעתים נדירות יש צורך בכריתת האזור המוצר בניתוח.

יש ללחוץ על כל אחד לעמוד מידע מפורט

bottom of page