top of page

נגעים שפירים על מיתרי הקול

Choir Class

אלו סוגים של נגעים עלולים להופיע של מיתרי הקול? 

ישנם מספר קטגוריות של נגעים שעלולים להופעים על מיתרי הקול:

1. נגעים משניים לפציעות של שימוש יתר - נגעים אלו כוללים יבלות על מיתרי הקול, פוליפים המורגיים וחלק מהצלקות ומהציסטות. הם מופיעים על מיתרי הקול כתוצאה מפציעה של המיתרים עקב שימוש לא נכון או שימוש יתר במיתרי הקול. 

2. פפילומות על מיתרי הקול - יבלות ויראליות, בדומה ליבלות שמופיעות באברי המין, עלולות להופיע גם בגרון. היבלות משניות לזיהום בוירוס הפפילומה (human papilloma virus). 

3. גידולים שפירים של מיתרי הקול הם נדירים

4. גידולים ממאירים על מיתרי הקול  

הגודל לא קובע. 

גם נגע קטן על מיתרי הקול עלול לגרום לצרידות חמורה!

אבחון נגעים על מיתרי הקול

האבחון של נגעים על מיתרי הקול כולל שילוב של :

  • תשאול הנבדק/ת לגבי איכות הקול והשינויים שחלו בקול לאחרונה, הרגלי השימוש בקול, הרגלי חיים כגון עישון ושתיית אלכוהול ועוד. 

  • בדיקה גופנית שכוללת חזיון בלתי ישיר של הגרון

  • לעתים נדרשת ביופסיה לאבחון סופי של הנגעים

Doctor Holding Patient's Hand

כיצד מבדילים בין נגע שפיר לנגע ממאיר על מיתרי הקול? 

לרוב הנגעים השפירים מראה אופייני רק להם וכבר בהסתכלות ניתן לדעת מה טיב הנגע. דוגמא לנגעים כאלה הם יבלות, ציסטות ופוליפים. 

נגעים טרום ממאירים ונגעים ממאירים לעתים נראים מאוד דומים ולא ניתן יהיה להבדיל בינהם אלא רק על ידי נטילת דגימה (ביופסיה) ובדיקת הדגימה תחת מיקרוקסופ ולאשר או לשלול סרטן גרון.

 

bottom of page