top of page

הפרעות בליעה לאחר ניתוחים

Surgery

מדוע ישנן בעיות בליעה לאחר ניתוחים?

מנגנון הבליעה המורכב מושפע מהרבה מאוד גורמים אשר עלולים לשבש אותו. ניתוחים, הקרנות והליכים פולשניים אחרים מתערבים בעשרות הגורמים המעורבים בתהליך הבליעה. לחלק מהבעיות ישנם פתרונות אשר יכולים לשפר את המצב או להחזיר אותו לקדמותו, אך חלק מהבעיות עשויות להישאר קבועות ונצטרך ליישם דרכים להתמודד עם המצב לאורך זמן.​

bottom of page